Ettevõtjana kaldume oma sihtgrupi määratlemisel olema liiga laiad. Me keskendume üldisele sihtgrupile. Näiteks turunduse puhul on need minu jaoks kõik ettevõtted.

Probleem on aga selles, et nii on see sihtgrupp väga lai ja ma ei tea kuidas nende poole pöörduda. Ma ei tea täpselt mis nende inimeste peas toimub, sest need inimesed, kes nendes ettevõtetes turunduse eest vastutavad mõtevad erinevalt.

Näiteks turunduses võiksin ma määratleda mitmeid erinevaid sihtgruppe. Turundusjuht, turundusspetsialist, teenust osutav ettevõtja, tootmisettevõtja jne. Need valdkonniti või ametkonniti valitud sihtgrupid ei küsi sugu, ega vanust ega ka nende rahakoti paksust. Turundusjuht mõtleb reegilna teisiti kui turundusspetsialist. Kui turundusjuhi igapäevane mure võiks seisneda turundusmeeskonna juhtimisel ja ettevõttele tulemuste toomisel, siis turundusspetsialist mõtleb sellest, kuidas ta saab konkreetset asja paremini teha (näiteks efektiivsemat e-maili kirjutada) vms, et juht temaga rohkem rahul oleks ja võibolla ka palkagi tõstaks.

Tootmisettevõtja peas on küsimus kuidas saada jalg uksevahele jaemüügiasutustesse. Kuidas jõuda ostujuhtideni ja veenda neid oma toote väärtuses, et ostujuht oleks nõus neid sisse võtma. Teenuse ettevõtte juht omakorda mõtleb tõenäoliselt sellest, kuidas oma kliendibaasi kasvatada, oma meeskonda kasvatada ja olemasolevaid kliente tagasi kutsuda ja neid hoida.

Igal inimesel vastavalt oma positisoonile on omad probleemid peas ja küsimused kuidas neid lahendada. Ka alustav ettevõtja ja juba tegutsev ettevõtja mõtlevad täiesti teisiti, sest nad on erineval tasemel ja ettevõtluses kerkivad üles teised probleemid.

Selles artiklis selgitan veel ideaalse sihtgrupi määratlemise olulisust.

Järgevad küsimused aitavad sul enda ettevõtte jaoks ideaalne sihtgrupp määrateda:

 

Demograafilised näitajad

Vanus:

Sugu:

Sissetulek:

Elukoht:

Vallaline, lastega, suhtes?

 

Lisaks tavalistele demograafilistele nätajatele mõtle läbi

  • Mis on tema elukutse või ametipositsioon? (Mis ettevõttes ta töötab ja mis on tema põhiülesanded seal? Mis talle oma töö juures meeldib ja mis mitte? Milline on tema meeskonna struktuur?)
  • Mis on tema eesmärgid ning kuidas saad sa aidata tal eesmärke täita? Mis on tema jaoks väljakutsed ja probleemid? Kuidas sa saaksid neile tähelepanu pöörata?
  • Mida talle vabal ajal meedlib teha?

 

  • Kus ta ringi liigub, kus talle meedlib käia?

 

  • Milline on tema kommuun? Millistest inimestest ta võiks lugu pidada, kellega ta igapäevaselt suhtleb?

 

Soovin sulle ikka edu!

Jaga kommentaarides kui täpselt sina oma sihtgrupi paika oled pannud? Lisaks, kui see artikkel tundus sulle kasulik, siis jaga seda palun ka oma sõpradele. Tänan!